Прекинувач за исклучување на оптоварување на отворено